INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb

Finanční a technický management staveb od roku 2001 

  • Pro přímé investory, fyzické osoby a právnické osoby

  • Pro obce, města, developery

NABÍZÍME

  • Kompletní finanční management stavby
  • Cenové poradenství
  • Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
  • Kontrola fakturace a změnových listů
  • Stavební technické poradenství
  • Vyhotovení smlouvy o dílo
  • Analýzy nabídkových cen
  • Finanční dozor investora

Chráníme Vaše finance:

Laik běžně neodhalí ceníkové položky, které vypadají důvěryhodně, ale jsou již zahrnuty jako součást jiných položek. Jedná se např.  o četné agregované položky, nebo běžné položky pro  zemní práce, podkladní lože, lešení apod. Investor se tak může ocitnout v situaci, kdy mu jsou některé práce nebo konstrukce fakturovány dvakrát. Tyto specifické položky pozná Vaše finance ochrání pouze specialista na stavební rozpočty s mnohaletou praxí.

ETICKÝ KODEX

Čestným prohlášením garantujeme našim zákazníkům 100 % důvěrnost a mlčenlivost v rozsahu všech informací týkajících se celé jejich zakázky, jak informací technických, cenových, tak i všech ostatních.