OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Českokrumlovsko

TRŽNÍ ODHADY  (STANOVENÍ CENY OBVYKLÉ)


  • Odhadce nemovitostí na Českokrumlovsku od roku 2013 
  • Certifikovaný odhadce nemovitých věcí pro bankovní účely od roku 2020 

Stanovení tržní hodnoty nemovitosti (ceny obvyklé). Zejména pro úvěrové a hypoteční účely, pro prodej nemovitosti, insolvenční řízení, dědické řízení, vypořádání společného vlastnictví, atd. 

Vyhotovujeme tyto tržní odhady nemovitostí:


TRŽNÍ ODHAD NEMOVITOSTI

PODROBNÝ ODHAD

Podrobný tržní odhad standardní nekomerční nemovitosti pro účely prodeje, insolvenčního nebo rozvodového řízení. Odhad se zpravidla provádí kombinací několika metod. V případě použití pouze porovnávací metody se použije 4 a více porovnávacích vzorků. 

ODHAD PRO BANKOVNÍ ÚČELY

ÚVĚRY, HYPOTÉKY

 Odhad nemovitosti potřebujete i pro získání hypotečního úvěru.  Odhady provádí bankou určení certifikovaní bankovní odhadci, předepsanou bankovní metodikou a zahrnují rizikový koeficient spojený s případným vypořádáním hypotéky. Stanovená cena nemovitosti je tak o něco nižší než její tržní cena. Odhad Vám vyhotovíme během několika dnů.

                

ZJEDNODUŠENÝ TRŽNÍ ODHAD

PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

Zejména pro účely dědického řízení. Notářské kanceláře často vyžadují pouze zjednodušený odhad tržní ceny. Odhad se zpravidla provádí  jednou metodou. Při aplikaci porovnávací metody jsou použity 3 porovnávací vzorky .

KOMERČNÍ ODHADY

TRŽNÍ CENY KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ, TRŽNÍ NÁJEMNÉ
Pro komerční nemovitosti, které generují ekonomické výnosy. Odhady se provádí aplikací více metod. Vždy je použita výnosová metoda založená na stanovení budoucích výnosů z nemovitosti a jejich diskontování na současnou hodnotu. Podobně se zpětným výpočtem stanovuje tržní nájemné.

MOŽNOST BEZKONTAKTNÍHO ODHADU NEMOVITOSTI

Zašleme Vám e-mailem formulář, kde vyplníte potřebné parametry oceňované nemovitosti. Dále Vás požádáme o fotografie ( upřesníme e-mailem ), které můžete zaslat i prostřednictvím aplikací Whatsapp, Messenger nebo Viber. Vytištěné a svázané odhady Vám potom ve dvou kopiích zašleme poštou na dobírku.

OCEŇUJEME

pozemky, rodinné domy, rekreační chaty, rekreační chalupy, zahradní chaty, bytové domy, bytové jednotky, garáže, penziony, nebytové prostory, tržní nájmy, věcná břemena služebnosti, reálná věcná břemena

DEFINICE TRŽNÍ HODNOTY

Tržní hodnota nemovitosti je obvyklá cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti ( z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd. ) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby

FINÁLNÍ DOKUMENT "TRŽNÍ OCENĚNÍ NEMOVITOSTI"

Finální dokument je sešit formátu A4 v termovazbě cca 6-25 stránek podle konkrétního druhu oceňované nemovitosti. Dokument se předává objednateli ve 2 kopiích, jedna kopie zůstává uložena v archívu odhadce.

NEPROVÁDÍME

Znalecké posudky pro potřeby úřadů ( např. v případě zjištění daně z nabytí nemovitosti). Pro vyhotovení znaleckého posudku doporučujeme Znalecký ústav Český Krumlov