O FIRMĚ
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ

                     1994

Zahájení činnosti oceňování stavebních prací na oddělení "Příprava a rozpočty staveb"  českokrumlovské stavební firmy

 2001

Založení živnosti "Inženýrská činnost v investiční výstavbě". Realizace několika stovek stavebních rozpočtů novostaveb a rekonstrukcí z oblasti pozemního stavitelství a inženýrských staveb pro množství stavebních firem a projekčních kanceláří v Jihočeském regionu. 

2013

Dokončení dvouletého studia kurzu "Oceňování nemovitostí", vykonání závěrečné zkoušky a získání  "Osvědčení  odhadce nemovitostí". 

2016

Zaregistrování živnosti "Oceňování majetku pro věci nemovité" na ŽÚ Český Krumlov a zahájení činnosti v oboru oceňování nemovitostí.

2020

Zahájení poradenství ve znalecké oblasti pro Znaleckou kancelář VŠTE České Budějovice 

Získání Certifikace odhadce nemovitých věcí na Certifikačním ústavu VŠE Praha


Oceňujeme :

pozemky, rodinné domy, rekreační chaty, rekreační chalupy, zahradní chaty, bytové domy, bytové jednotky, garáže, penziony, nebytové prostory, tržní nájmy, věcná břemena služebnosti, reálná věcná břemena,

Neprovádíme :

znalecké posudky pro potřeby úřadů ( např. v případě zjištění daně z nabytí nemovitosti). Pro vyhotovení znaleckého posudku doporučujeme Znalecký ústav Český Krumlov