HISTORIE FIRMY
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ

                       1994

Zahájení činnosti oceňování stavebních prací na oddělení "Příprava a rozpočty staveb"  českokrumlovské stavební firmy

 2001

Založení živnosti "Inženýrská činnost v investiční výstavbě". Realizace několika stovek stavebních rozpočtů novostaveb a rekonstrukcí z oblasti pozemního stavitelství a inženýrských staveb pro množství stavebních firem podnikajících v českokrumlovském regionu.

2013

Dokončení dvouletého studia kurzu "Oceňování nemovitostí", vykonání závěrečné zkoušky a získání  osvědčení  "Certifikovaný odhadce". Následně zaregistrování živnosti "Oceňování majetku pro věci nemovité" na ŽÚ Český Krumlov a zahájení činnosti v oboru oceňování nemovitostí ve spolupráci se jmenovaným soudním znalcem.