O FIRMĚ

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ

1994

Zahájení činnosti oceňování stavebních prací na oddělení "Příprava a rozpočty staveb"  českokrumlovské stavební firmy Šumstav a.s.

2001

Založení živnosti "Inženýrská činnost v investiční výstavbě". Realizace několika stovek stavebních rozpočtů novostaveb a rekonstrukcí z oblasti pozemního stavitelství a inženýrských staveb pro množství stavebních firem a projekčních kanceláří v Jihočeském regionu. 

2013

Dokončení dvouletého studia kurzu "Oceňování nemovitostí", vykonání závěrečné zkoušky a získání  "Osvědčení odhadce nemovitostí"

2016

Zaregistrování živnosti Oceňování majetku pro věci nemovité" na ŽÚ Český Krumlov a zahájení činnosti v oboru oceňování nemovitostí.

2020

  • Jmenování externím poradcem pro oceňování nemovitostí u Ústavu znalectví a oceňování na  VŠTE České Budějovice 
  • Získání Certifikace odhadce nemovitých věcí na Certifikačním ústavu VŠE Praha
  • Jmenování bankovním odhadcem nemovitých věcí pro Oberbank AG