CENÍK

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ ROZPOČTY

1.  TRŽNÍ ODHADY NEMOVITOSTÍ

Cena za zpracování odhadu nemovitosti závisí na mnoha faktorech, např. typu nemovitosti, její velikosti, stáří a opotřebení nemovitosti, stavu dokumentac, apod. Obecně platí, že čím rozsáhlejší a členitější nemovitost, nemovitost, ke které neexistuje jakákoli dokumentace a nemovitost ve velké vzdálenosti od kanceláře odhadce, to vše znamená vyšší cenu posudku a obráceně.

- ZJEDNODUŠENÝ TRŽNÍ ODHAD  (pouze pro dědické řízení)

  • Nezastavěný pozemek, garáž:   2 500 Kč
  • Byt:   3 000 Kč

  • Pozemek s chatou: 3 500 Kč

  • Rodinný dům včetně zahrady:  4 000 Kč

- PODROBNÝ TRŽNÍ ODHAD (nekomerční odhady)

  • Nezastavěný pozemek, garáž: 3 000 Kč
  • Byt:  3 800 Kč

  • Pozemek s chatou: 4 500 Kč

  • Rodinný dům včetně zahrady: 5 500 Kč

- KOMERČNÍ ODHAD

  • Orientační cena cca 9 000 Kč

- ODHAD PRO BANKOVNÍ ÚČELY 

  • Cena je dána ceníkem konkrétní banky


2. ROZPOČTY STAVEB

Cenu sdělím zákazníkům vždy předem, poté co seznámím s rozsahem zakázky a dostupnými podklady. Dohodnutá cena je vždy garantována. 

SLEVY PŘI DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI !

OSTATNÍ

Smlouvy o dílo,  zaměření konstrukcí pro  návrh technologie opravy, popis cenové nabídky s fotodokumentací, účast na kontrolním dnu stavby, soupisy víceprací, kontroly rozpočtů, mandátní jednání jednání s investorem atd. : INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE v sazbě  450 Kč/hod