CENÍK
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ ROZPOČTY

1.  TRŽNÍ ODHADY NEMOVITOSTÍ

Cena za zpracování odhadu nemovitosti závisí na mnoha faktorech, např. typu nemovitosti, její velikosti, stáří a opotřebení nemovitosti, stavu dokumentac, apod. Obecně platí, že čím rozsáhlejší a členitější nemovitost, nemovitost, ke které neexistuje jakákoli dokumentace a nemovitost ve velké vzdálenosti od kanceláře odhadce, to vše znamená vyšší cenu posudku a obráceně.


- ZJEDNODUŠENÝ TRŽNÍ ODHAD  (pouze pro dědické řízení)

 • Pozemek, garáž:    1 000 Kč
 • Byt:   1 500 Kč

 • Rodinný dům:  2 000 Kč

 • Chata:  1 500 Kč

- PODROBNÝ TRŽNÍ ODHAD

 • Pozemek, garáž : 1 500 Kč
 • Byt:  2 500 Kč

 • Rodinný dům:  3 500 Kč

 • Chata: 2 500 Kč


2. ROZPOČTY STAVEB

Ceny jsou pouze orientační, po zaslání poptávky na vypracování stavebního rozpočtu bude cena stanovena individuálně dle stupně projektové dokumentace a složitosti projektu.

NOVOSTAVBY (bez TZB)

 • stavba do 1 mil . Kč ............... cena rozpočtu do 3 500,- Kč
 • stavba do 3 mil. Kč..................cena rozpočtu do 6 000,- Kč

 • stavba do 10 mil. Kč................cena rozpočtu do 12 000,- Kč

 • stavba do 50 mil. Kč...............cena rozpočtu do 40 000,- Kč

REKONSTRUKCE (bez TZB)

 • stavba do 1 mil . Kč ............... cena rozpočtu do 6 000,- Kč
 • stavba do 3 mil. Kč..................cena rozpočtu do 10 000,- Kč

 • stavba do 10 mil. Kč................cena rozpočtu do 20 000,- Kč

 • stavba do 50 mil. Kč...............cena rozpočtu do 70 000,- Kč

NAVÍC:

případná návštěva stavby a zaměření konstrukcí, návrh technologie opravy, popis cenové nabídky pro výběrové řízení: navíc + 400 Kč/hod včetně dopravy

OSTATNÍ CENY

cenové kontroly rozpočtů, cenové nabídky víceprací, soupisy provedených prací, kompletní cenové nabídky, smlouvy o dílo atd. : cena dohodou v kalkulované sazbě 400 Kč/hod.