CENÍK
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ ROZPOČTY

1.  TRŽNÍ ODHADY NEMOVITOSTÍ

Cena za zpracování odhadu nemovitosti závisí na mnoha faktorech, např. typu nemovitosti, její velikosti, stáří a opotřebení nemovitosti, stavu dokumentac, apod. Obecně platí, že čím rozsáhlejší a členitější nemovitost, nemovitost, ke které neexistuje jakákoli dokumentace a nemovitost ve velké vzdálenosti od kanceláře odhadce, to vše znamená vyšší cenu posudku a obráceně.


- ZJEDNODUŠENÝ TRŽNÍ ODHAD  (pouze pro dědické řízení)

 • Pozemek, garáž:   1  500 Kč
 • Byt:   2 000 Kč

 • Rodinný dům:  3 000 Kč

 • Chata:  2 000 Kč

- PODROBNÝ TRŽNÍ ODHAD (nekomerční odhady)

 • Pozemek, garáž : 2 000 Kč
 • Byt:  3 000 Kč

 • Rodinný dům:  4 000 Kč

 • Chata: 3 000 Kč

- KOMERČNÍ ODHAD

 • Orientační cena cca 8 000 Kč

- ODHAD PRO BANKOVNÍ ÚČELY 

 • Cena je dána ceníkem konkrétní banky


2. ROZPOČTY STAVEB

Cenu sdělím zákazníkům vždy předem, poté co seznámím s rozsahem zakázky a dostupnými podklady. Dohodnutá cena je vždy garantována. 

Orientační ceny:

NOVOSTAVBA

 • cena stavby do 1 mil. Kč.........................................cena rozpočtu do 3 000,- Kč
 • cena stavby do 3 mil. Kč.......................................cena rozpočtu do 6 000,- Kč
 • cena stavby do 5 mil. Kč.......................................cena rozpočtu do 9 000,- Kč
 • cena stavby do 10 mil. Kč.....................................cena rozpočtu do 14 000,- Kč

REKONSTRUKCE

 • cena stavby do 1 mil. Kč..........................................cena rozpočtu do 5 000,- Kč
 • cena stavby do 3 mil. Kč........................................cena rozpočtu do 10 000,- Kč
 • cena stavby do 5 mil. Kč........................................cena rozpočtu do 15 000,- Kč
 • cena stavby do 10 mil. Kč......................................cena rozpočtu do 25 000,- Kč

SLEVY PŘI DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI !

OSTATNÍ

Smlouvy o dílo,  zaměření konstrukcí pro  návrh technologie opravy, popis cenové nabídky s fotodokumentací, účast na kontrolním dnu stavby, soupisy víceprací, kontroly rozpočtů, mandátní jednání jednání s investorem atd. : INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE v sazbě  400 Kč/hod