OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
ČESKOKRUMLOVSKO

Druhy odhadů nemovitosti

ADMINISTRATIVNÍ ODHADY

STANOVENÍ CENY ÚŘEDNÍ

Ocenění nemovitosti "cenou zjištěnou" podle předpisů ministerstva financí. Určeno pro úřady, zejména pro daňové účely, např. ocenění věcného břemene, převod nebo darování nemovitosti. Ocenění se provádí   formou znaleckého posudku jmenovaného soudního znalce.


TRŽNÍ ODHADY

STANOVENÍ CENY TRŽNÍ

Stanovení tržní ceny nemovitosti v daném místě a čase obvyklé. Zejména pro úvěrové a hypoteční účely, pro přímý prodej nemovitosti, pro klienty bank, realitních kanceláří, insolvenční řízení, dědické řízení, vypořádání společného vlastnictví, atd.

Vyhotovujeme tyto odhady

TRŽNÍ CENA NEMOVITOSTI

SE ZNALECKÝM OVĚŘENÍM

Jedná se o druh posudku pro stanovení tržní ceny nemovitosti. Cena tržní - obvyklá je v posudku vždy navíc potvrzena soudním znalcem pro oceňování nemovitostí.


 

TRŽNÍ CENA NEMOVITOSTI

CERTIFIKOVANÝ ODHAD

Cenově levnější varianta. Odhad tržní ceny  nemovitosti je zpracován profesionálním certifikovaným odhadcem s praxí a licencí pro tržní oceňování nemovitostí.