ÚČEL ODHADU
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Tržní odhad nemovitosti doporučujeme v těchto případech :   

    

  • zjištění skutečné tržní ceny Vaší nemovitosti pro její prodej
  • žádost o zvýšení úvěru ze stavebního spoření
  • získání hypotéky a pojištění nemovitosti
  • vklad nemovitých věcí do majetku firmy, při založení nebo v průběhu podnikatelské činnosti
  • dědické řízení            
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví       
  • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
  • insolvenční řízení