OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
ČESKOKRUMLOVSKO

ADMINISTRATIVNÍ ODHADY

STANOVENÍ CENY ÚŘEDNÍ

Ocenění nemovitosti podle předpisů ministerstva financí. Určeno pro úřady, zejména pro daňové účely, např. ocenění věcného břemene, převod nebo darování nemovitosti. Ocenění se provádí   formou znaleckého posudku jmenovaného soudního znalce.


TRŽNÍ ODHADY

STANOVENÍ CENY TRŽNÍ

Stanovení tržní ceny nemovitosti v daném místě a čase obvyklé. Zejména pro úvěrové a hypoteční účely, pro přímý prodej nemovitosti,  pro klienty  bank, realitních kanceláří, insolvenční řízení, dědické řízení, vypořádání společného vlastnictví, atd.

POSUDEK

SE ZNALECKÝM OVĚŘENÍM

Jedná se o druh posudku pro stanovení tržní ceny nemovitosti. Cena tržní - obvyklá je v posudku vždy navíc potvrzena soudním znalcem pro oceňování nemovitostí. Doporučujeme pro dědické řízení, insolvenční řízení, vypořádání společného vlastnictví.


 

TRŽNÍ CENA NEMOVITOSTI

CERTIFIKOVANÝ ODHAD

Cenově levnější varianta. Odhad tržní ceny  nemovitosti je zpracován profesionálním certifikovaným odhadcem s praxí a licencí pro tržní oceňování. Doporučujeme ke stanovení tržní ceny nemovitosti  pro její prodej,  buď přímý nebo prostřednictvím realitní kanceláře.